СИЛЛАБУС ЭНЕРГ. МАТЕМАТИКА 23 - 24, 1 курс

Автор: Маккамбай Мамаюсупов

Бөлүм: Студенттик бет

Басылган жылы: «2023»

Жүктөлгөн убакыт: 2023-09-02 11:16:05

640200 - Электроэнергетика жана электротехника. Силлабус МАТЕМАТИКА.

Жаңы китептер