Сүрөттөлүштөр методдору

Автор: Г.Матиева, Г.М.Борбоева

Бөлүм: Математика, Логика

Басылган жылы: Ош: 2018, - 82 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-12-16 17:16:47

Окуу усулдук-колдонмо “550200 – физика-математикалык билим берүү” багытынын “Математика” профилинин студенттеринде “Маалыматты кабыл алууга, жалпылоого жана талдоого, максатты коюп, ага жетүүнүн жолдорун тандай алууга жөндөмдүү”, “Профилдик дисциплинаны окутууда конструкциялоо маселелерин чече алат” деген компетенцияларын калыптандырууга өбөлгө түзөт. Окуу-усулдук колдонмо “550200 – физика-математикалык билим берүү” багытынын “Математика” профилинин студенттери жана мектеп мугалимдери үчүн даярдалды.

Жаңы китептер