Алгебра боюнча маалымдама 9-класс

Автор: Маданбек Султанбаев

Бөлүм: Математика, Логика

Басылган жылы: Бишкек, 2017, - 168 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-19 17:18:34

Бул "Алгебра боюнча маалымдама" китеби, жалпы билим берүүчү орто мектептердин окуучуларына жана жаш математика мугалимдерине колдонмо катары арналат. Китепте ар түрдүү татаалдыктагы маселе-мисалдар чыгарылыштары менен берилген. Бул, окуучулардын өз алдынча билимин өркүндөтүүгө өбөлгө түзөт.

Жаңы китептер