Топурак таануу

Автор: Н.А. Карабаев

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 168 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 14:43:13

Бул окуу китеби топурактын пайда болушу, эволюциялык өөрчүшү, жер бетинде таралып географиялык жайгашуусу, сапаттык курамы, асылдуулук касиети, экологиясы жана максатка ылайык пайдаланылышы жөнүндөгү абдан кызыктуу, керектүү маалыматтарды өзүнө камтыйт.

Жаңы китептер