Адабият теориясы

Автор: Ж. Шериев, А. Муратов

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Бишкек, 2014, - 178 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-06 07:35:57

Бул китеп мектеп окуучуларынын, студенттердин адабият теориясы боюнча алган билимин, башкача айтканда чыгарманын маңызы, көркөм өнөрдүн башка тармактарынын ичинен адабияттын өзгөчөлүгү, кыргыз ыр түзүлүшү, адабияттагы тек, түр, жанр, метод жана стиль сыяктуу маселелердин тегерегиндеги түшүнүгүн байытууга өбөлгө болот.

Жаңы китептер