Музыка тарыхынын барактары

Автор: А. Жещинский, З. Куйкеева, С. Исмаилова

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 164 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 10:49:40

Бул окуу китебинин тексттери музыканын тарыхы боюнча кошумча маалымат катары Консерваториянын, Маданият Университетинин жана музыкалык окуу жайларынын студенттерине ылайык келет.

Жаңы китептер