Казап азап

Автор: Суранчы Жетимишов

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: Ош, 2017, - 387 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-07 18:57:26

Элинин эркиндигин самап, эчендеген күрөштөрдүн башында турган Алымбек датка, Мамыр мерген, Искак (Болот хан), Алымкул, Абдылдабектердин эрдиктери кара-пайым калкты биримдикке үндөгөн.
Тарыхый инсандардын катарында жүрүп, кийин Анжиан көтөрүлүшүндө да элди күрөшкө баштаган Өмүрбек датканын таржымалы жана аны менен бирге болгон мекенчил адамдардын тагдырларын баяндаган окуялар сүрөттөлөт.

Жаңы китептер