Аспап таануу

Автор: М. Касей

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 248 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-21 10:51:55

Аспап таануу курсу боюнча программанын негизинде жазылган бул окуу китебинде, кыргыз элдик аспаптары жана алардын ансамблдик аткаруучулукта, ошондой эле аспаптар оркестринде колдонулушу жана партитураны окуп үйрөнүү маселелери камтылган. Китепке ошону менен бирге, кыргыз эл аспаптар оркестринин белгилүү дирижорлору, фольклордук ансамблдеринин жетекчилери, солисттери жөнүндө өзүнчө бөлүмдө маалыматтар берилген. Окуу китеби музыкалык орто жана жогорку окуу жайларынын студенттерине арналат.

Жаңы китептер