Үч жүз жаңылмач

Автор: Абдыкерим Муратов

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Бишкек: «Айат», 2014, – 72 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-09 12:48:51

Бул жыйнакка кирген жаңылмачтар тил жатыктыруу, кыргыз тилин тереңирээк өздөштүрүү үчүн балдарга жардам берет. Китеп ошондой эле балдар менен иштеген мугалимдерге, тарбиячыларга, алардын ата-энелерине, жалпы эле адабиятка кызыгуучуларга арналат.

Жаңы китептер