Алгебра жана анализдин башталашы боюнча маалымдама 10-класс

Автор: Маданбек Султанбаев

Бөлүм: Математика, Логика

Басылган жылы: Бишкек, 2017, - 195 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-19 17:47:05

Бул китеп мектеп окуучуларына, студенттерге жана жаш математика мугалимдерине "Алгебра жана анализдин башталышын" өз алдынча окуп үйрөнүүчүлөргө колдонмо катары арналат. Китепте математикалык анализдин башталышы боюнча түшүнүктөр, аныктамалар жана формула-эрежелер берилип, маселе-мисалдарды чыгаруунун ар түрдүү усулдары көрсөтүлдү.

Жаңы китептер