Ыраң көл

Автор: Г.С. Ниязбеков

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2017, - 156 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-08 19:06:45

Бул китеп Тажикистан Республикасынын Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусуна караштуу Мургаб районунун алты жамаатынын ичинен бир гана Ыраң көл жамаатынын кыскача тарыхын камтып, анын социалдык-экономикалык жактан өнүгүшү жана агартуу, маданий өсүү абалы, ошондой эле жер-суу аттары, уламыштары жөнүндө кыскача тарыхый жана эл арасынан чогулган фактылардын негизинде түзүлгөн жыйнагы. Бул жыйнакка аталган өрөөндү өнүктүрүүгө өз салымдарын кошкон өл башчыларынын, өрөөндүн чыгаандарынын өмүр таржымалдары да киргизилген. Жыйнактын максаты кийинки келечек муундарга эл тарыхынан кабар берип, жаштарга мургаб кыргыздарынын бараандуу чоё тарыхын түзүүгө чыйыр салуу.

Жаңы китептер