Чыгармачыл изденүүнү өксүтөн педагогикалык догмалардан окуучуну өстүрүп-өнүктүрүүнүн диалектикасына карай

Автор: Советбек Байгазиев

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Бишкек, 2017, - 42 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-16 11:20:17

Жаңы китептер