Математикалык анализ боюнча лекциялар жыйнагы 1 бөлүк

Автор: Аванова Ж. А. , Алыбаев К. С. , Нарбаев М. Р. , Нарымбетов Т. К.

Бөлүм: Математика, Логика

Басылган жылы: Жалал-Абад 2013 ж. - 125 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-01 09:57:07

Жаңы китептер