Таң тоскон тоолор

Автор: Суранчы Жетимишов

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, «Кагаз Ресурстары», 2017, - 428 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-07 19:07:45

Бабалар аздектеп, барктаган жашоонун ыйыктыгы, ар бир адамдан мекенди, эл-жерди, жаратылышты сүйүүнү, коом алдында ак кызмат кылууну талап кылат.
Анын канчалык деңгээлде аткарылышы, ал адамдын жашоодогу ишмердиги аркылуу айгинеленет. Чыгармада Соломон, Бишкек баатырлардын жана алар менен бир мезгилде жашаган инсандардын жунгар баскынчыларына каршы күрөшү баяндалат.

Жаңы китептер