Эне тилеги

Автор: К. Ормонова

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2017, - 192 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-22 18:31:00

Китепте автордун Ата Журтуна, айылдаштарына, кесиптештерине жана балдарына болгон жылуу сезимдерин камтыган ыр саптары орун алган.

Жаңы китептер