Эне болуп түшүндүм

Автор: Айшайым Бекболотова

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2017, - 224 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-08 18:22:27

Бул китепке Ата Журт, мекен, ата- эне жөнүндөгү, лирикалык ыр жыйнактар жазылды.

Жаңы китептер