Жогорку мектептин педагогикасы

Автор: А.С. Раимкулова, Г.С. Акиева, Н.А. Асипова, Т.С. Сатыбекова

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 208 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-21 11:29:24

Окуу куралында азыркы учурдун жогорку окуу жайдын педагогикасынын негиздеринин орчундуу маселелери каралып, жогорку мектептин окутуу жана тарбиялоо негиздери чагылдырылган.
Гуманитардык жана табигый илимдер адистиктеринин студенттери тандап алган кесибин тереңирээк үйрөнүүгө көмөк көрсөтүү максатында түзүлгөн.
Окуу куралы ЖОЖдын студенттерине, магистранттарына, аспиранттарына, жаш окутуучуларына арналат.

Жаңы китептер