Саясий жана укуктук окуулардын тарыхы

Автор: Г.Б. Айдарбеков

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 252 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-21 12:04:00

Бул окуу куралы юридикалык жана башка гуманитардык жогорку окуу жайларынын мугалимдерине, студенттерге, аспиранттарга, магистранттарга жана малектеттин жана укуктун келип чыгыш тарыхы менен кызыккан окурмандарга арналат.

Жаңы китептер