Статистикалык физикага киришүү

Автор: Эгембердиев Ж.

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош: «Билим», 2007, -160 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-04 11:09:09

Бул китеп - «Статистикалык физикага киришҥҥ» (Ош-2005) аттуу окуу куралынын уландысы. Мында тең салмаксыз абалдардын жана процесстердин теориясынын элементтери, статистикалык физика жана термодинамика боюнча маселелер жана алардын чыгарылыштары келтирилген. Окуу куралы университеттердин «физика», «физика жана информатика», «электроника жана микроэлектроника» адистиктеринин жогорку курстарынын студенттерине, аспирант-изденҥҥчҥлөргө жана окутуучуларга сунуш кылынат.

Жаңы китептер