Иш кагаздыры

Автор: Т. Ахматов, Т. Аширбаев

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Бишкек, 2001, - 344 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-19 13:48:46

Китепте адам ишмердигинде пайдаланылуучу иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби, алардын аткарылуу жолдору көрсөтүлөт. Айрым иш кагаздарынын үлгүлөрү берилет.
Китеп мамлекеттик тилди турмушка ашыруу максатын көздөйт жана ал жалпы элге, уюм, мекеме, ишканалардын жетекчилерине, кеңсе кызматкерлерине арналган.
Китепти окуу куралы катары мектептерде, атайын жана жогорку окуу жайларында пайдаланууга болот.

Жаңы китептер