Кыргыз эл жомоктору, Kyrgez folk tales

Автор: Д. Сулайманов. Англ. которгон Е. Синельщиков, орус. которгон Т. Турдубаев

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Бишкек «Кыргызстан-Сорос» фонду, 1998, - 128 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-19 12:54:20

Жаңы китептер