Аалам - эненин жомоктору

Автор: Айнура Омокеева

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Бишкек «Турар», 2012, - 100 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-17 17:06:00

Балдардын дүйнөсү - жомок дүйнө. Анда гүлдөр, айбанаттар, а тургай чөп да сүйлөйт. Баланын баёо сезими баардыгын чын дили менен кабыл алат. Жетик тил менен жазылган бул жомоктор балдарга эң сонун белек.

Жаңы китептер