Кыргыздын кереметтүү Жомоктору

Автор: В. Кадыров. Которгон Ж. Жапиев

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Бишкек, 2010, - 48 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-03 09:37:20

Бул китепке кыргыздын тандалган жомоктору орун алды. Жомоктун каармандары кесепетүү сыйкырчылар, ажыдаарлар, зулум хандар менен кармашып, өздөрүнүн достугун, махабатын коргоого бел байлап, акыры жеңип чыгышат.
Китеп кооз сүрөттөр менен коштолуп, кыргыздын улуттук орнаменттери түшүрүлгөн. Кенже жана мектеп жашындагы балдарга арналат.

Жаңы китептер