365 Күн жомок

Автор: А. Жоодонбеков, Р. Абдыкулова

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Бишкек, 2015, - 472 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-26 11:48:42

Жыйнакка күн сайын бала-бакыраңыздар менен бапырап олтуруп, аларга окуп берип, баарлашууга арналган 365 жомок камтылды. Анда кыргыз эл жомоктору менен бирге эле англис, түрк, орус тилдеринде басылып чыккан жомоктор да которулуп, топтолду. Андан тышкары учурдагы балдардын дүйнө таанымына ылайык интернет булактарынан алынган жомоктор да киргизилди.
Жомоктор ата-энелерге, бала бакчалардын, балдар үйлөрүнүн тарбиячыларына, башталгыч класстардын мугалимдерине, жалпы эле таалим-тарбия жагында иштеген адистердин кеңири чөйрөсүнө арналат.

Жаңы китептер