Калбалуу кылым алабы

Автор: Суранчы Жетимишов

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2016, - 400 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-07 19:05:16

XVII-XVIII кылымдар аралыгында Ала-Тоону басып кирген жоого каршы аттанып, элди-жерди коргоодо кыргыздын эчендеген эр азаматтары башын сайып, өмүрлөрүн арнаган. Алардын таңкы жылдыздай жарк эткен өлбөс-өчпөс эрдиктери, тарых баракта-рында, эл арасында жашап келет.
Кыргызстандагы айрыкча Фергана жана Чыгыш Түркстан аймагындагы элди ойрот-калмактардын баскынчылыгына каршы күрөшкө баштап, ак кызматын, терең акылын арнаган Кубат бий, Ажы бий өңдүү тарых күүсүндөгү инсандардын эрдиктерин, элди-жерди сүйгөн мекенчил каармандыктарын баяндаган китеп жаштарга, жалпы эле окурмандарга арналат.

Жаңы китептер