Кожомкул саяпкер

Автор: Суранчы Жетимишов

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2015, - 240 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-07 19:01:23

Кыргыз эли байыртан эле төрт түлүк малдан жылкыны өзгөчө кастарлаган. Анын сын-сыпатына өзгөчө баа берип, сырын билип, таптап-куштап, оюн-зооктордо, дегеле жашоосунда өзүндөй ишенип «ат адамдын канаты» деп аздектеген.
Чыгармада жөнөкөй айылдык адамдардын жылкы сырын, канаттуу-куштардын табын таап, «тил алдырып», турмушта аларга таянган өзгөчө өнөрлөрү жөнүндө баяндалат.

Жаңы китептер