Физика 10-класс

Автор: М. Койчуманов, О. Сулайманова

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Бишкек: «Инсанат», 2008. - 256 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-15 11:46:22

Бул окуу китебине физика курсунун "Кинематиканын негиздери" , "Ийри сызыктуу кыймыл" , "Динамиканын негиздери" , "Жаратылыштагы күчтөр" , "Жумуш жана энергия" , "Суюктуктардын механикасы" , "Механикалык термелүүлөр жана толкундар" , "Молекулалык физика" , "Идеалдык газдын закондору" , "Термодинамиканын негиздери" , "Суюктуктар. Суюктуктардын түзүлүшү" , "Катуу нерселер" , "Электр-динамиканын негиздери" , "Турактуу электр тогу" , "Түрдүү чөйрөлөрдөгү электр тогу" , главалары боюнча маалыматтар, суроолор, көнүгүүлөр, лабораториялык иштер берилди.

Жаңы китептер