Жүрүш-туруш этикасы, эстетикасы жана баарлашуу маданияты

Автор: Миталипов Камалидин Миталипович, Касымов Тыныбек

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Ош, 2013, - 184 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-07 17:52:51

Жүрүш-туруш этикасы, эстетикасы жана баарлаш маданияты, окуу жайлардын окутуучулары, студенттер мектеп мугалимдери, окуучулары жана жалпы эле ата-энеле коомчулукка кайдыгер карабаган инсандар үчүн колдонмо.

Жаңы китептер