Атадан калган мурасым

Автор: Талантбек Сайдимамет уулу

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2015, – 200 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-22 18:32:24

Китеп эки бөлүмдөн түзүлүп, биринчи бөлүгү Таланттын калеминен жаралган ырларынан турат. Экинчи бөлүгү атасы Сайдимамет Кадырбаевдин жарык көрбөй калган чыгармачылыгына арналат. Китепке – арноо, сүйүү, мезгил, мекен, табият ж.б.у.с. темадагы ырлар жана тамаша-тамсилдер киргизилди. Калемгердин дүйнө таанымы, атадан балага өтүп келе жаткан өнөр сересинде бышкан чыгармалары окурмандардын көнүлүнөн орун табат деген ишенимдебиз.

Жаңы китептер