Тоголок баш

Автор: Т. Жороев

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2015, - 156 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-22 18:17:34

Акындын бул жаңы китебине али сыясы кургай элек ырлары менен чейрек кылым бою жазылып жарык көрбөгөн айрым тандалма ырлары топтоштурулду. Ошону менен бирге окурман журтуна кеменгер кыргыз уулу, көсөм инсан Исхак Раззаков жөнүндөгү атайын даректүү баян-эссеси сунушталууда.
Мындан тышкары айрым котормолору да орун тапты. Топтом окурман-замандаштардын кеёири чөйрөсүнө арналат.

Жаңы китептер