Алайдан Берлинге

Автор: С. Жетимишов

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2015, - 204 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-22 18:01:56

Улуу Ата Мекендик согушта гитлердик баскынчыларга каршы салгылашууларга катышып, эр жүрөктүүлүгү менен канчалаган азап−тозоктун жолун басып жоокердик сапарын Берлинде аяктаган, күжүрмөндүүлүгү үчүн орден-медалдар менен сыйланууга татыктуу болгон, кыргыз уулунун тагдыры сүрөттөлөт. Карапайым жоокердин эли− жери, Мекенге ак кызмат кылуудагы эрдиги даңазаланат.

Жаңы китептер