Баланы мектепке окууга даярдоодо үй-бүлөнүн ролу

Автор: З.С Абдураимова

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Ош, 2000, 108 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-22 17:27:42

Китеп үй-бүлө педагогикасы курсу боюнча алгачкы ирет даярдалган окуу куралынын бир бөлүгү. Анда баланы мектепке даярдоо маселелери, мектепке чейинки жана кенже мектеп жашындагы балдардын таанып билүү процесстерин өнүктүрүү боюнча көнүгүүлөр, баланын мектепке даярдыгын аныктоонун жолдору, ата-энелер үчүн кеңештер, баш катырмалар, тесттер, балдар үчүн ырлар, жомоктор, макалдар, жаңылмачтар жана табышмактар берилген.
Китеп ата-энелерге, башталгыч класстардын мугалимдерине, балдар бакчаларынын тарбиячыларына, башталгыч класстын мугалими адистигине даярдалып жаткан студенттерге, жалпы эле баланы тарбиялоо жараянына кызыккан инсандарга сунуш кылынат.

Жаңы китептер