Атыңды койдум Атабай

Автор: Мырзаибраимов Жаныбек

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2013, - 264 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-22 17:21:47

Бул китепте автор өзүнүн эргүүлөрүн досторуна, эли журтуна, уул-кыздарына, жаратылышка арнады.

Жаңы китептер