Ата Мекендин тарыхы курсу боюнча сырттан окуган студенттер учүн окуу усулдук колдонмо

Автор: Р.Ж. Зулпуева, З.И. Көлбаева

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: Ош, 2012, - 52 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-22 17:20:16

Бул усулдук колдонмо жогорку окуу жайларынын бардык факультеттериндеги сырттан окуган студенттерге усулдук колдонмо катары арналат.

Жаңы китептер