Өмүр сереси.

Автор: С. Абдукаримов

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2013, - 120 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-09 12:10:36

Акын Сабыралы Абдукаримовдун бул жыйнагы анын элүүнчү белестен берген отчету десек туура болчудай. Сиздердин колуңуздардагы бул жыйнагына, обондуу ырларынын сөздөрү, түрдүү маанайдагы жаңы ырлары, сатирасы, тамсил, пародиялары жана терме ырлары кирди. Жыйнак жалпы окурман журтуна арналат

Жаңы китептер