Нүзүп шер

Автор: С. Дүйшөналиев

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2014, - 76 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-09 12:06:24

Эгемендүү кыргыз журтунун мамлекетүүлүгүн түптөө жана келечекке карай багыттарын негиздөө аракеттери тарыхый өңүттөн жана азыркы мезгилдин өркүндөө таламдарында көрсөтүү ойлору поэзиянын көркөм тилинде чагылдырылды.

Жаңы китептер