Эне жүрөгү

Автор: Байгазаков Ишенбай

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2011, - 96 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-09 11:38:48

Китепте автор өзүнүн өмүр жолунда башынан өткөн урунтуу окуяларын кенен-кесири баяндайт жана аалам түзүлүшүнө болгон жеке философиялык көз карашын ой-толгоолорун ортого салат.

Жаңы китептер