Көк жатык санжыра саптарында

Автор: Т. Казыбаев

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2014, - 260 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-09 11:26:35

Т.Казыбаевдин бул китебинде Көк жатык уруусунун санжырасы баяндалат.

Жаңы китептер