Физикалык практикум.Молекулалык физика

Автор: Ж. Эгембердиев, П. Кожобекова, Ж. Мамасадыкова

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: ОшМУ:«Билим» редакциялык басма бөлүмү, 2008.-196 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-04 11:01:59

Окуу колдонмосунда жалпы физика курсунун молекулалык физика бөлүмүнүн окуу программасына ылайык түзүлгөн 19, анын ичинде 3 виртуалдык лабораториялык иштин баяндамасы берилген. Ар бир баяндама студенттерди аткарылуучу иштин максаты, жабдылышы, заттардын изилденүүчү касиеттеринин молекулалык-кинетикалык көз караштардын негизинде түшүндүрүлүшү, ишти аткаруунун усулу, тартиби, алынган натыйжаларды баалоо жана тиешелүү тыянак чыгаруу жолдору менен тааныштырат.

Жаңы китептер