Сөз үрөн

Автор: С. Дүйшөналиев

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2013, - 152 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-08 19:13:17

Накыл сөз, насыят, макал-лакап, учкул ойлор – кыргыз элине тиешелүү сынпейил турмуштук тажрыйбаларынын жана кылымдарды кылдап өтүп биздин заманга чейин жеткен акылгөй ой тутумдардын көөнөргүс жемиштери. Арийне, коомдук аң-сезимде өзөктөп, сөз аркылуу уламдан-улам тамырлап, жетилип, өсүп-өнугүп жана алар бири-бирине жуурулуша берип, күч-кубатка, аныктамдарга жаёылана, эл пикирлерине сиңип олтурат.
Колуңуздардагы жыйнак “Сөз үрөн” даанышман элибиздин дүркүрөгөн акыл кайрыктарына кичинекей булак сыягы кошула алса деген кызуу тилек менен жазылды.

Жаңы китептер