Кылым улгайткан чыйыр жол

Автор: Ноокат маданиятынын тарыхы жөнүндө

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2011, - 108 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-08 19:03:11

Бул китепчеде Ноокат районунун маданият бөлүмүнүн 1934-жылдан биздин күндөргө чейинки коомдук-маданий, тарыхый –эстетикалык абалы чагылдырылган. Мында Ноокат элинин таланттары, маданият ишмерлери жөнүндө баяндалат. Кээ бир тарыхый фактылар, материалдар маданият бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан топтолду.

Жаңы китептер