Адабий сын өңүтүндө: Кыргызстандын түштүк-батыш чөлкөмүнүн акын–жазуучулары

Автор: Пахыров Курсан

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2014, - 168 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 07:36:11

Китепте Кыргызстандын түштүк–батыш чөлкөмүнүн Алтын бешик аймагындагы акын–жазуучуларынын чыгармачылыктары боюнча адабий сын, көз караштар айтылат. Эмгектин идеялык–тематикалык багыты–көркөм–адабий интеллектуалдык деңгээл-ди көтөрүүгө көмөк көрсөтүү. Китеп илимий изилдөөлөр менен алектенген илимпоздорго, адабиятчы мугалимдерге, жогорку окуу жайынын студенттерине жана жалпы эле көркөм адабиятка кызыккан окурман журтчулугуна арналат.

Жаңы китептер