Социалдык иштерди уюштуруу жана башкаруу» предмети боюнча окуу программасы

Автор: К.Ү. Каримова

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: Ош, 2009, - 46 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 16:47:50

Бул программа «Социалдык иштер» адистигинин окутуучулары жана студенттери үчүн усулдук колдонмо катары сунушталат.

Жаңы китептер