Таберик

Автор: Курсан Пакыр Чандеки

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2012, - 44 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 16:44:59

Кыргыз журтчулугуна илимпоз-окумуштуу жана акын катары таанылган Курсан Пахыр Чандекинин, бул китеби негизинен кыргыз тилинин тээ байыркы тил экендигин, ал жалпы кыргыз журтчулугуна таандык экендигин далилдесе, экинчи тарабынан анын бүгүнкү күндөгү проблемасын, ой-кырын ырга салып, ошондой эле анын кереметтүүлүгүн далилдөөгө аракет кылган. Акындын бул жетинчи ыр жыйнагы. Китеп жалпы чөйрөгө арналган.

Жаңы китептер