Легендалар, поэмалар

Автор: К.П. Чандеки

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2014, - 112 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 16:41:20

Бул чыгармада автор кыргыз элинин жомокторун чагылдырды.

Жаңы китептер