3D STUDIO MAX лабораториялык практикум

Автор: А.Б. Осмоналиев, А.Н. Миталипова, Г.С. Абдугулова

Бөлүм: Информатика

Басылган жылы: Ош, 2011, - 160 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-28 09:35:25

Бул колдонмо PC тибиндеги компьютерлерде иштөө үчүн арналган үч өлчөмдүү графиканын программалык комплекстеринин ичинен лидердик орунду ээлеген 3D Studio MAX программасын пайдалануу боюнча окурмандарды негизги ык-машыгуулар менен камсыз кылуу болуп саналат. Окуу колдонмодо ушул программалык каражаттын чөйрөсүндө иштөө боюнча назарияттык материал жана андагы ар түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен байланышкан алты лабораториялык иш орун алып, колдонмо жогорку окуу жайлардын компьютердик техника менен байланышкан адистиктерде окуган студенттери, жогорку класста окуган мектеп окуучулары жана жалпы эле 3D Studio MAX программасы менен иштөөгө кызыккан пайдалануучулар үчүн сунуш кылынат.

Жаңы китептер