Кыялбектин жомогу

Автор: Амангелди Мисиров

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2015, - 224 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-24 13:48:44

Автор балдардын жан-дүйнөсүндөгү, дүйнө таанымындагы, кабылдоосундагы өзгөчөлүктөрдү жакшы баамдап, бийик акыл парасат менен түшүнөт, экинчи жактан элибиздеги ыймандын, үрп-адаттын, салттын нарк насилин, жаратылыштын ыйыктыгын балдардын кабылдоосуна өтө жогорку пафос менен көркөмдөп, алардын назик сезимдерин ойготууга далалаттанат.

Жаңы китептер