Ландшафттаануу

Автор: К. Матикеев, З. Шербаева

Бөлүм: География, Зоология

Басылган жылы: Ош, 2008, - 148 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 09:31:11

Китепте Ландшафттануу илиминдеги акыркы көз караштар, жаңы илимий багыттар берилип, мисалдар көбүнчө тоолуу аймактардан келтирилди. Алгачкы жолу Ландшафттаануудагы терминдер системага салынып, географиялык кабыктын мейкиндик жана бийиктик багытында бөлүнүшү анализделинип, Кыргызстандын ландшафттынын бийиктик жана аймактык өзгөчөлүктөрү берилди.

Жаңы китептер