Микроорганизмдердин биотехнологиясы боюнча практикум

Автор: Б.А. Абылаева, А.Э. Алыбекова

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2010, - 174 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 13:41:36

Практикумдун негизги максаты - теоретикалык жана практикалык курстар боюнча студенттердин билимин тереңдетип кеңейтүү, аларды микроорганизмдердин биотехнологиясы тармагындагы изилдөөлөр жана ыкмалар менен тааныштыруу. Бул колдонмодо теоретикалык негиздер, практикалык тапшырмалар, текшерүү үчүн суроолор, схемалар жана сүрөттөр берилген.
Студенттер микроорганизмдерди өстүрүүнүн технологиясы жана алардын өсүү, өөрчүү мезгилинде пайда болгон продуктулар менен тааныша алат.

Жаңы китептер