Генетикадан маселелер жана көнүгүүлөр

Автор: А. Тажибаев

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2015, - 162 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 13:17:04

Колдонмо жогорку окуу жайларынын генетика курсунун негизги темаларына ылайык маселелерди иштөө жолдору келтирилген жана өз алдынча иштөө үчүн маселелер жана көнүгүүлөр берилген. Ар бир бөлүмдүн аягында билимдерди текшерүү үчүн тест-суроолор сунушталган.

Жаңы китептер